Incentívna turistika

Čo to vlastne je incentívna turistika?

Je to jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí cestovného ruchu. Slovo “incentive“ pochádza z angličtiny a dá sa preložiť ako stimul, podnet. Z toho je možné vyvodiť i obsah celého spojenia – jedná sa o významný nástroj motivácie, keď najrôznejšie firmy odmeňujú svojich zamestnancov zaujímavými cestami s programom u nás alebo v zahraničí.

Chcete aby Vaša firma prosperovala ešte viac, aby Vaši zamestnanci či obchodný partneri dosahovali čo najvyššie pracovné výsledky, ktoré sa priamo prejavujú na úspešnosti a výške ziskov Vašej firmy ?

TAK ICH MOTIVUJTE EFEKTÍVNE  !

Incentívny (motivačný) cestovný ruch je jedným z výrazných segmentov cestovného ruchu. Vyplynul z potrieb firiem motivovať svoj top manažment, pracovníkov, ale aj obchodných partnerov resp. VIP klientov. Vysoko motivovaní ľudia dosahujú  lepšie pracovné  výsledky a to sa pozitívne prejavuje v ekonomike firmy, priamo na výške zisku!

S NAMI MOTIVUJETE EŠTE EFEKTÍVNEJŚIE !!!

V dnešnej uponáhľanej dobe neostáva veľa voľného času na šport či zábavu a preto v čase voľna a dovoleniek sa snažíme všetko dohnať. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli spojiť oddych so športom a zábavou do jedného – AKTÍVNEJ DOVOLENKY !

Prečo je aktívna dovolenka motivuje efektívnejšie ? Kolegovia či obchodný partneri strávia oveľa viac času pri spoločných aktivitách, pri športových súťažiach sa zvyšuje bojovnosť, dravosť a sebavedomie a hlavne športom si zlepšia nie len zdravie ale aj náladu. Do práce sa vrátia nie len oddýchnutí, ale aj spokojní a šťastní, plní nových síl na dosiahnutie čo najlepších pracovných výkonov.