Prenájom motocyklov

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRENÁJMU MOTOCYKLOV EageRider Motorcycles USA

BEZPLATNÉ TRANSFERY
Bezplatné transfery sú poskytnuté klientom z hotela/letiska, nachádzajúceho sa vo vzdialenosti cca do 11 km (7 míľ) od požičovne EagleRider.

Pre túto službu platia nasledovné podmienky:
1) Transfer je zabezpečený spoločnosťou EagleRider.
2) Klient musí mať prenajatý motocykel po dobu min. 3 dni a viac.
Klienti sú povinní kontaktovať požičovňu EeagleRider ráno v deň vyzdvihnutia,  pre naplánovanie času a miesta transferu.

VIP EXPRESS CHECK- IN 
VIP Express Check-In je možnosť registrácie na stránke EagleRider https://www.eaglerider.com/motorcycle-check-in, ktorá umožňuje cestujúcim a klientom zaregistrovať sa pred príchodom a poskytnúť tak informácie o príchode do požičovne. Ide o jednoduchú formu prihlásenia sa online, ktorá je možná aj na mobilných telefónoch. Táto registrácia je obzvlášť užitočná pre zahraničných klientov, pre zľahčenie a vybavenie viacerých administratívnych záležitostí pred príchodom. Klienti sa po rezervácii motocykla môžu prihlásiť na stránku pomocou ich rezervačného čísla. VIP Express Check-In je možný aj v jazykoch Francúzština, Nemčina, Taliančina, Holandčina a Španielčina.
VIP Express Check-In za Vás spravíme v CA UNITRAVEL,  prípade, že nám dodáte požadované informácie a osobné údaje.

INŠTRUKTÁŽ
Pri vyzdvihnutí motocykla prejde každý zákazník krátkou inštruktážou s motocyklom, kde zamestnanec EagleRider objasní klientovi všetky potrebné informácie o riadení, výbave, ovládaní, údržbe motocykla počas jazdy, ako aj základné pravidlá a zákony cestnej premávky v konkrétnom štáte.

ÚSCHOVA 
EagleRider poskytuje zdarma možnosť úschovy batožiny, leteniek a iných cenností, avšak na vlastné riziko.

KREDITNÉ / PLATOBNÉ KARTY
Akceptujú sa nasledovné karty: VISA, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club, JCB + peňažné a cestovné šeky

MOTOCYKLOVÉ PRILBY
Povinné prilby, tzv. škrupinky, sú zahrnuté v prenájme motocyklov a sú poskytnuté zákazníkom bez ďalšieho poplatku. Klienti si však môžu priniesť aj vlastné prilby pre svoj vlastný štýl a komfort. Prilby je možné si zakúpiť aj vo všetkých pobočkách EagleRider.

VÝMENA MOTOCYKLOV
EagleRider si vyhradzuje právo výmeny pôvodného druhu motocykla klientovi za iný. Z času na čas vznikajú nekontrolovateľné situácie, kedy je zmena motocykla nevyhnutná. Situácie ako meškanie dovozu motocyklov z inej pobočky,  mechanické poruchy, havárie či krádeže a pod. Ak nie je EagleRider schopný zabezpečiť pre klienta potvrdený druh motocykla, musí mu poskytnúť motocykel rovnakej alebo vyššej kategórie.

POHONNÉ HMOTY
Náklady na pohonné hmoty sú vo vlastnej réžii klienta. Klient obdrží motocykel s plnou nádržou, a jeho zodpovednosťou je vrátiť ho s rovnako plnou nádržou. Ak túto podmienku klient nedodrží, bude mu účtovaný palivový poplatok 35 USD (na pobočkách v Kanade je poplatok vyšší ). Klient má možnosť predplatiť si plnú nádrž za poplatok 25 USD (táto možnosť neplatí pre pobočky v Kanade), a vrátiť potom motocykel s prázdnou nádržou.

ÚDRŽBA MOTOCYKLA A ZODPOVEDNOSŤ VODIČA
Klient je zodpovedný za pravidelnú kontrolu hladiny oleja pri každom načerpaní PH a okamžité hlásenie každej technickej poruchy motocykla. Inštrukcie a postupy pre náhradu nákladov na údržbu motocykla budú poskytnuté v počiatočnej inštruktáži na pobočke.Technické poškodenia motocykla môže zaviniť aj klient svojim neopatrným riedením , alebo zlyhaním pri povinnej údržbe motocykla. V takomto prípade nesie zodpovednosť za náklady na odstránenie poruchy klient.

POŽIADAVKY NA VODIČA 
Vodič motocykla musí mať min. 21 rokov  a musí vlastniť platný vodičský preukaz, ktorý ho oprávňuje na riadenie motocyklov danej kategórie v krajine pôvodu.
Nemecké vodičské preukazy GERMAN 1A sú akceptované vo všetkých pobočkách EagleRider.

OBMEDZENIA
Cestné obmedzenia – na motocykli je zakázané ísť po štrkových cestách, plážach, a neverejných cestách.
Obmedzenia cestovania do Mexika – klienti nemôžu vstúpiť na územie Mexika na motocykli požičanom v USA, bez písomného povolenia, alebo oficiálneho sprievodcu EagleRider
Obmedzenia cestovania do Údolia smrti (Death Valley) – prejazd cez  Údolie smrti počas letných  mesiacov jún – august sa považuje za rizikové z dôvodu extrémnych teplôt. Klienti smerujúci do tejto oblasti počas spomínaných mesiacov, cestujú na vlastné riziko

BEZPEČNOSTNÝ DEPOZIT
Bezpečnostný depozit vo výške 3000 USD – 2000 USD – 1000 USD, je požadovaný zložiť pri vyzdvihnutí motocyklu.
Depozit je možné založiť, výhradne cez kreditnú/platobnú kartu s dostatočným finančným obnosom v min.  výške požadovanej zábezpeky. Spoločnosť EagleRider nie je zodpovedná za prípadné výkyvy výmenných kurzov. Pobočky v Kanade je požadovaný depozit v kanadských dolároch.

GPS NAVIGÁCIA
EagleRider poskytuje klientom GPS navigácie, ktoré pomáhajú klientom pri cestách. Mapy na navigácii je možné stiahnuť a načítať dopredu pre takmer všetky motocykle a skútre.
GPS navigácie sú dostupné takmer pri každom prenájme motocykla, self-drive zájazde, alebo zájazde so sprievodcom.

Pri prenájme GPS navigácie sa požaduje bezpečnostný depozit vo výške 250.- USD na kreditnej/platobnej karte.

GPS NAVIGÁCIA: SADZBA / DEŇ:
GPS navigačná jednotka

 

15 USD (+ daň)
Extra : Naprogramovaný na  mieru pripravený  itinerár  cesty 10 USD (+ daň)