Vízové informácie

USA – Podmienky vstupu a pobytu cudzincov na územie USA upravuje legislatíva USA.

Bezvízový program – Visa Waiver Program – umožňuje cestujúcim z určených krajín cestovať do USA za účelom turistiky alebo služobnej cesty (nie práce) na dobu nepresahujúcu 90 dní bez víz. Pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi biometrických turistických cestovných pasov (všetky pasy vydané po 15.01.2008 sú biometrické) je od 17.11.2008 zrušená vízová povinnosť na cesty do USA za účelom turistiky, návštevy fyzickej osoby, obchodnej návštevy právnickej osoby resp. podnikateľa (doterajší typ amerického víza B1-B2) na 90 dní, ale nie za účelom práce.

Do limitu 90 dní sa započítava aj vycestovanie do Mexika alebo Kanady. Po uplynutí 90 dní povoleného pobytu začína nepovolený pobyt. Porušenie limitu môže mať za následok deportáciu z krajiny a odopretie vstupu do USA v budúcnosti.

V prípade bezvízového povolenia vstupu ESTA osoba môže cestovať do USA, ale o vstupe rozhodne imigračný pracovník na medzinárodnom letisku alebo v prístave. Na počet a trvanie maximálne 90-dňových pobytov nie je žiaden zákonný nárok a reguluje ich uvedený imigračný pracovník na letisku alebo v prístave.

Aby ste mohli cestovať do USA v rámci bezvízového programu (nie pracovať) musíte najneskôr tri (3) pracovné dni pred cestou lietadlom alebo loďou verejného prepravcu vyplniť elektronický formulár cestovnej autorizácie ESTA (Electronic System for Travel Authorization), ktorý je k dispozícii na internetovej stránke:  https://esta.cbp.dhs.gov

Povolenie cesty formou ESTA platí dva roky, alebo do vypršania platnosti cestovného pasu cestujúceho (podľa toho, ktorá situácia nastane skôr) a je platná na opakované cesty do USA (do 90 dní). Pri nasledujúcich cestách (do 90 dní) však musíte aktualizovať údaje o čase, adrese alebo pláne cesty v USA a pod. podľa dátumu vydania prvotného schválenia alebo prideleného čísla, ktoré je potrebné si zapísať.

Povolenie cesty formou ESTA je od 8.9.2010 spoplatnená poplatkom vo výške 14 USD, splatné platobnou kartou počas registrácie.

Povolenie cesty cez elektronický formulár ESTA na maximálne 90 dní nie je možné predĺžiť alebo požiadať o zmenu účelu cesty.

Odpoveď žiadateľ obdrží vo forme:

– schválenia v priebehu niekoľkých minút,

– pozastavenia schválenia – overte si konečné stanovisko do 72 hodín,

– zamietnutia žiadosti – musíte požiadať o vízum na veľvyslanectve USA

V prípade, ak nie ste držiteľom biometrického turistického cestovného pasu, musíte, ako doteraz, žiadať o vízum na veľvyslanectve USA v Bratislave. Váš cestovný pas musí byť platný aspoň šesť (6) mesiacov po plánovanom odjazde z USA.

Ak máte udelené platné víza USA môžete ako doteraz toto vízum ďalej používať na účel, na ktorý vám bolo vízum vydané. Ak budete cestovať s platným vízom, nemusíte žiadať o elektronickú autorizáciu ESTA.

Ak máte platné vízum USA v neplatnom pase môžete ho použiť, ale spolu s platným turistickým cestovným pasom.