Poistenie

Cestovná kancelária CA UNITRAVEL, s.r.o. je poistená proti úpadku v zmysle zákona 281/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov u poisťovne KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Číslo poistnej zmluvy je 169 9000214. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 9 000 EUR.

Certifikát k poistnej zmluve